Global Goals als participatie

Global Goals in de praktijk is een participatie onderdeel binnen de Agenda 2030

Om deel te kunnen nemen aan de Agenda 2030 is het voornaam te weten hoe, waar en wanneer er actie ondernomen kan worden voor verbinding dichtbij en ver weg. Participatie is hierbij een belangrijk sleutelwoord!

Global Goals in de praktijk  #GGidP – dankzij de passie van mensen – samen op weg voor wereldverbetering ..

.. is gemaakt voor:

  1. individuen/burgers;
  2. gemeenten, provincies, ministeries en waterschappen;
  3. politici op alle niveau’s;
  4. scholen van basis- tot middelbaar onderwijs en het voortgezet onderwijs;
  5. (MVO-)bedrijven, waaronder directies, medewerkers en klanten;
  6. verenigingen en stichtingen;
  7. vrijwilligers(organisaties).

Waarom?

De Agenda 2030 is bestemd voor iedereen waar men ook is, leeft, leert of werkt. De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen met 169 targets behoren tot deze Agenda 2030 die Global Goals of Sustainable Development Goals (SDGs) worden genoemd. Het is een noodzakelijk feit geworden om onze planeet Aarde te koesteren, slim om te gaan met de bronnen die er zijn en mensen te inspireren om zo weinig mogelijk schade en lijden achter te laten.

Alle initiatieven die bekend zijn bij SDG Nederland Community, SDG Charter, SDG Café en het Earth Charter zijn fenomenaal. Er zijn al heel veel mensen, als superhelden anno 2018, bezig met deze SDGs. Maar gelet op de dagelijkse ontwikkelingen en actualiteiten met data is het meer dan belangrijk dat er eenvoudig een systeem kan worden aangewend om deze doelen dichtbij en ver weg te halen. Daarom is het Global Goals Passie systeem ontwikkeld dat ruim wordt toegelicht in Global Goals in de praktijk.

Wat?

Global Goals in de praktijk is een hangboek (handboek in  kalendervorm). Hier is bewust voor gekozen, omdat ‘gewone’ boeken in een boekenkast belanden of in een bureaulade. Een hangboek krijgt eerder een speciaal plekje, want SDGs verdienen deze zichtbare plaats. Wat dit in de praktijk betekent? Op elk moment kan er gekeken worden welke dag, SDG en mogelijke actie er van toepassing is. Meetings, vergaderingen en andere bijeenkomsten krijgen een volle agenda met het Global Goals Passie systeem dat uitgelegd wordt in dit hangboek waarbij meteen data kunnen worden geprikt voor acties om sociaal kapitaal te laten groeien met een impact voor ver weg. Dat is de kracht van Global Goals in de praktijk. Een niet te missen instrument om samen op weg te gaan voor wereldverbetering.

Wanneer? 

Global Goals in de praktijk verschijnt voor het eerst op de Dag van de Duurzaamheid 10-10 in 2018. Successievelijk zullen steeds meer praktijkvoorbeelden komen die zoveel mogelijk op deze website worden getoond.

Waar?

In ieder geval verkrijgbaar via deze website (bestelblad). Dit is de snelste levering.

Via de internetboekhandel www.boekenroute.nl waar een overeenkomst mee is gesloten. Let op: Uitgeverij Prospera heeft geen aansluiting bij het Centraal Boekhuis.

Vaste boekenprijs € 27,50 met gratis verzending