MVO bedrijven

Een functioneel cadeau voor 2020: Schenk iets wat een duurzame inhoud heeft en waarmee men zelf aan de slag kan gaan, steeds weer vanuit een eigen interesse of binnen een vereniging/stichting, voor de komende 10 jaar.

Bedrijven en organisaties die zich bezighouden met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) hebben vaak automatisch te maken met de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Global Goals/SDGs) uit de Agenda 2030 van de Verenigde Naties. Het is een pluspunt om personeel, vrijwilligers en leerlingen te betrekken bij deze Global Goals door middel van Global Goals in de praktijk. Het 8-stappenplan maakt verschillende activiteiten uitvoerbaar met een impact voor dichtbij en ver weg. Zelfs teambuilden met SDGs behoort tot de mogelijkheden om zaken in eerste aanleg uit te zetten.

Waar MVO zich richt op People, Planet, Profit daar richten SDGs zich op People, Planet, Prosperity.  Een bedrijf dat of organisatie die met de MVO prestatieladder* werkt, verruimt de mogelijkheden in praktiserende zin met Global Goals in de praktijk om sociale duurzaamheid te ontplooien via een functionele inzet.

* De MVO Prestatieladder is een Managementsysteem en certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het certificaat maakt een duurzame ontwikkeling concreet en objectief aantoonbaar.