Actuele praktijkvoorbeelden met SDGs

Elke frisse nieuwe aanpak vraagt om praktijkvoorbeelden

Hieronder vindt een opsomming plaats van praktijkvoorbeelden uit Global Goals in de praktijk.

  1. Het eerste Stiltemonument in Nederland wordt begin 2019 gerealiseerd in Bergen op Zoom. De stichting heeft hiervoor het SDG Charter ondertekend met SDG 3 voor Goede Gezondheid en Welzijn. Dichtbij: mensen met verlies en in rouw van doodgeborenen kunnen naar een fysieke plaats toe. Ver weg: target 3.2 bij SDG 3 beperking van sterftecijfers bij baby’s wereldwijd met kennisdeling naar organisaties in ontwikkelingslanden. Het Vaillantfonds, Rabobank Coöperatiefonds en het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal en Bergen op Zoom ondersteunen dit project.
  2. Cultuurproject Sint Jorispad in Kruisland. Sint Joris en de draak wordt levensgroot gerealiseerd aan een nieuw Sint Jorispad naast de H.Georgiuskerk. Het culturele doel hierbij is om moed, dapperheid en overwinning voor iedereen te laten gelden waarbij activiteiten worden georganiseerd voor jongeren, volwassenen en ouderen. SDG 16 is hiervoor  aangenomen om een lans te breken voor Vrede en Veiligheid. Dichtbij: meerdere keren per jaar worden er culturele activiteiten georganiseerd bij en rond het Sint Jorispad om zelf een held te zijn of te worden voor Vrede en Veiligheid via moed, dapperheid en overwinning. Ver weg: kennisdelen van dit cultuurproject in Nederland opdat Vrede en Veiligheid tools krijgt, m.n. targets 16.1 t/m 16.5, met begrippen die in alle landen gelden, t.w. moed, dapperheid en overwinning. Dit initiatief wordt gestart eind 2018. Dorpsraad Kruisland, PKC H.Georgius, gemeente Steenbergen en Rabobank Coöperatiefonds slaan de handen hiervoor ineen.
  3. Dintelkat in Dinteloord Dit opvanghuis voor bejaarde katten zet zich al jaren in voor katers en poezen die niet meer verzorgd kunnen worden door het eigen baasje. Dichtbij: Op deze manier nemen zij letterlijk zorgen uit handen van m.n. oudere mensen die ziek worden, overlijden of die niet meer in staat zijn om goed voor het dier te zorgen. Dintelkat heeft SDG 15 geadopteerd, omdat de oprichters van deze stichting zich verwant voelen met de handel in en de omgang met dieren in de wereld. Ze hopen een voorbeeldfunctie uit te dragen om te zorgen voor elkaar, voor zowel dieren als mensen. Ver weg: Ze staan achter target 15.7 als einde stroperij en een einde aan handel in beschermde planten- en diersoorten.